ภาษาไทย

รายละเอียดห้องแคปซูล

โซนแคปซูลมีความปลอดภัยด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์

พื้นที่เฉพาะสุภาพสตรี
รวม 36 ห้อง
ห้องกว้างมี 2 ห้อง
4 ยูนิตเชื่อมต่อเหมาะสำหรับกลุ่ม 4 ท่าน

ใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
รวม 144 ห้อง
ห้องกว้างมี 22 ห้อง
มีบริการให้สำหรับเป็นกลุ่มได้มากถึง 16 ท่าน(เชื่อมต่อได้)

คุณสมบัติโรงแรม

ห้องเดี่ยวและห้องใหญ่สามารถพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบาย
รองรับสูงสุดได้ถึง 16 ท่านในพื้นที่เดียวกัน
ระบบปลอดเงินสด
ฟรีไวไฟ
มีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว