ภาษาไทย

แผนที่การเข้าถึงพื้นที่กว้าง

อยู่ถัดจากทางออก A3 ของสถานีนิชิ-โอชิมะ

แผนที่

โดยรถไฟ
จากสนามบินนาริตะ: ใช้สายเคย์เซย์(สายตรงโทเอ อะซากุสะ)
ลงที่ฮิกาชิ-นิฮนบาชิ โดยเปลี่ยนสายไปโทเอ-ชินจูกุ ที่สถานีบาคุโระ โยโคยามะ เพื่อขึ้นรถไฟที่มุ่งหน้าไปทางโมโตะ ยาวาตะ และลงที่สถานีสถานีนิชิ-โอชิมะ
ถัดจากทางออก A3 ก็จะถึงโรงแรมเดอะมูน สเตชั่น

สนามบินฮาเนดะ: ใช้สายเคย์คิว(สายตรงโทเอ อะซากุสะ)
ลงที่ฮิกาชิ-นิฮนบาชิ โดยเปลี่ยนสายไปโทเอ-ชินจูกุ ที่สถานีบาคุโระ โยโคยามะ เพื่อขึ้นรถไฟที่มุ่งหน้าไปทางโมโตะ ยาวาตะ และลงที่สถานีสถานีนิชิ-โอชิมะ
ถัดจากทางออก A3 ก็จะถึงโรงแรมเดอะมูน สเตชั่น